Претрага

У сриједу 26. децембра 2018. године сједница СО Шамац

За сриједу 26.12.2018. године заказана је XXVI редовна сједница Скупштине општине Шамац. Сједница ће бити одржана у сали за сједнице Скупштине општине Шамац (зграда Општинске управе) са почетком у 10:00 часова. За сједницу предлажем сљедећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д

 

1. Извод из записника са XXV редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац
3. Приједлог Програма рада Скупштине општине Шамац за 2019. годину

4. Приједлог одлуке о усвјању буџета општине Шамац за 2019. годину
5. Приједлог одлуке о извршењу буџета општине Шамац за 2019. годину
6. Приједлог одлуке о висини вриједности непокретности по зонама на територији општине Шамац за 2019. годину
7. Приједлог одлуке о висини стопе пореза на непокретности за 2019. годину
8. Пријелдог одлуке о утврђивању просјечне, коначне грађевинске цијене 1 м² корисне површине стамбеног и пословног простора у 2018. години на подручју општине Шамац
9. Приједлог одлуке о давању сагласности за покретање пројекта увођења система ЛЕД расвјете
10. Приједлог одлуке о успостављању сарадње Општине Шамац са Општином Жагубица Република Србија
11. Приједлог закључка о неуспјелом Јавном конкурсу за избор и именовање предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Шамац
12. Приједлог одлуке о стављању ван снаге одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Шамац и поништавању Јавног конкурса за избор и именовање предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Шамац
13. Приједлог одлуке о поновном расписивању Јавног конкурса за избор и именовање предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Шамац
14. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о комуналним таксама
15. Именовања и разрјешења
а) Приједлог рјешења о престанку функције замјеника начелника општине Шамац
б) Приједлог рјешења о именовању замјеника начелника општине Шамац
в) Приједлог рјешења о утврђивању престанка мандата предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Шамац
г) Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Шамац
д) Приједлог рјешења о именовању Комисије за спровоћење поновног Јавног конкурса за избор и именовање предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Шамац
16. Актуелни час

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

**материјал за 26. сједницу можете преузети овдје