Претрага

Стручна служба Скупштине општине

Стручна служба Скупштине Општине обавља стручне, административне, техничке и друге послове за потребе Скупштине општине и скупштинских радних тијела у складу са законом и Статутом општине.

 

Стручна служба Скупштине Општине се организује као основна организациона јединица Општинске управе, коју својом одлуком образује Скупштина Општине Шамац и за коју утврђује систематизацију радних мјеста.

 

У Стручној служби послови и радни задаци распоређени су по сљедећим радним мјестима:

 

1. Секретар Скупштине општине, 

2. Самостални стручни сарадник за нормативно-правне и друге стручне послове, 

3. Самостални стручни сарадник за односе са јавношћу, 

4. Стручни сарадник за административно-техничке послове Скупштине општине,

5. Стручни сарадник – администратор информационог система.