Радна тијела

 

- Комисија за избор и именовања

 

1. Милан Симић, предсједник

2. Јово Недић, члан

3. Маријан Јовић, члан

4. Николина Шкрбић, члан

5. Анка Тутњевић, члан

 

 

- Комисија за статут и прописе

 

1. Мирко Лукић, предсједник

2. Ведран Ђурђевић, члан

3. др Михајло Товирац, члан

4. Здравко Вучићевић, члан

5. Мирко Кајтез, члан

 

 

- Комисија за буџет и финансије

 

1. Велимир Андрић, предсједник

2. Ђорђе Кертић, члан

3. др Благоје Симић, члан

4. Бранка Дамјановић, члан

5. Слађана Мишић, члан

 

 

- Комисија за награде и признања

 

1. Крста Бајкановић, предсједник

2. Брано Гајић, члан

3. Анка Тутњевић, члан

 

 

- Комисија за мјесне заједнице

 

1. Мара Лазић, предсједник

2. Јово Недић, члан

3. Симо Варадиновић, члан

4. Драган Митровић, члан

5. Иво Попић, члан

 

 

- Комисија за равноправност полова

 

1. Николина Шкрбић, предсједник

2. Саша Маслић, члан

3. Бранка Дамјановић, члан

 

 

- Комисија за спровођење Кодекса понашања

 

1. Сања Драгичевић, предсједник

2. Љубиша Станишић, члан

3. Маријан Туњић, члан

4. Свјетлана Божановић, члан

5. Радо Игњатовић, члан

 

 

- Одбор за заштиту људских права, друштвени надзор и представке

 

1. Велимир Андрић, предсједник

2. Предраг Маринковић, члан

3. Дејан Шиканић, члан

 

 

- Одбор за регионалну и међународну сарадњу

 

1. Милан Симић, предсједник

2. Маријан Јовић, члан

3. Саша Маслић, члан

4. Срђан Настић, члан

5. Игњат Воћкић, члан

 

 

- Савјет за омладину и спорт

 

1. Саша Маслић, предсједник

2. Недељко Митровић, члан

3. Милан Илинчић, члан

4. Драгомир Симић, члан

5. Борислав Јосиповић, члан

 

 

- Савјет за културу

 

1. Предраг Маринковић, предсједник

2. Недељко Митровић, члан

3. Мара Лазић, члан

4. Јелена Николић, члан

5. Коса Митровић, члан

 

 

- Савјет за борачка и социјална питања

 

1. др Драган Илинчић, предсједник

2. Ружа Станишић, члан

3. Хрвоје Шимовић, члан

4. Петар Петровић, члан

5. др Јован Живковић, члан

 

 

- Одбор за здравље

1. др Благоје Симић, предсједник
2. др Драган Илинчић, члан
3. Ружа Станишић, члан
4. Мирко Кајтез, члан
5. Драгана Софреновић, члан