Претрага

Радна тијела

Радна тијела Скупштине општине Шамац у мандату 2020-2024.

 

 1. Комисија за избор и именовање

1

Предсједник из реда одборника

НП- Ђорђа Кертић

2

Члан из реда одборника

СДС- Благоје Симић

3

Члан из реда одборника

НП- Драган Митровић

4

Члан из реда одборника

ХДЗ –Маријан Јовић

5

Члан из реда одборника

СНСД – Саво Минић

 

 1. Комисија за статут и прописе

1

Предсједник из реда одборника

СДС-Мирко Лукић

2

Члан из реда одборника

НП- Љубиша Станишић

3

Члан из реда одборника

СНСД – Саво Минић

4

Члан из реда стручних радника из области права

НП- Жељана Ивковић

5

Члан из реда стручних радника из области права

СП-Драгица Петровић

 

 1. Комисија за буџет и финансије

1

Предсједник из реда одборника

НП- Анка Тутњевић

2

Члан из реда одборника

СДС Николина Шкрбић

3

Члан из реда одборника

СДС Лазар Ђекић

4

Члан из реда других стручних лица

НП- Анита Пупчевић

5

Члан из реда других стручних лица

СП- Перица Крстановић

 

 1. Комисија за награде и признања

1

Предсједник из реда одборника

СДС Симо Варадиновић

2

Члан из реда одборника

НП- Љубиша Станишић

3

Члан из реда одборника

ДЕМОС Крста Бајкановић

 

 1. Комисија за мјесне заједнице

1

Предсједник из реда одборника

НП- Драган Митровић

2

Члан из реда одборника

ХДЗ Маријан Јовић

3

Члан из реда одборника

СНСД Милан Ђурђевић

4

Члан из реда других лица

СДС Ђорђа Божић

5

Члан из реда других лица

СПС- Чанчаревић Предраг

 

 1. Комисија за равноправност полова

1

Предсједник из реда одборника

ХДЗ Делфа Биберовић Сцхурр

2

Члан из реда одборника

СНСД  Раденка Миросављевић

3

Члан из реда других лица

НП- Бранка Дамјановић

 

 1. Комисија за спровођење Кодекса понашања

1

Предсједник из реда одборника

СДС Николина Шкрбић

2

Члан из реда одборника

ДЕМОС Крста Бајкановић

3

Члан из реда одборника

ХДЗ Делфа Биберовић Сцхурр

4

Члан из реда угледних грађана

СНСД Свјетлана Божановић

5

Члан из реда угледних грађана

НП- Милан Илинчић

 

 1. Одбор за заштиту људских права, друштвени надзор и представке

1

Предсједник из реда одборника

СДС Симо Варадиновић

2

Члан из реда одборника

СНСД Милан Јовановић

3

Члан из реда одборника

УС Миливоје Горановић

 

 1. Одбор за регионалну и међународну сарадњу

1

Предсједник из реда одборника

СНСД Милан Ђурђевић

2

Члан из реда одборника

ХДЗ Делфа Биберовић Сцхурр

3

Члан из реда одборника

ДНС-  Лазар Маринковић

4

Члан из реда других лица

НП Момчило Петковић

5

Члан из реда других лица

ХДЗ Хрвоје Шимовић

 

 1. Одбор за здравље

1

Предсједник из реда одборника

СДС Благоје Симић

2

Члан из реда одборника

НП- Предраг Којић

3

Члан из реда одборника

НП- Михајло Ђурђевић

4

Члан из реда других стручних  лица

СНСД Жељко Ђорђић

5

Члан из реда других стручних  лица

ДЕМОС Ружа Станишић

 

 1. Савјет за омладину и спорт

1

Предсједник из реда млађих одборника

НП- Рада Ђокић

2

Члан из реда млађих одборника

СПС- Властимир Марковић

3

Члан из реда млађих одборника

СНСД Милан Јовановић

4

Члан из реда спортских радника

СДС Мићо Бијелић

5

Члан из реда спортских радника

ДЕМОС- Зоран Цвјетковић

 

 1. Савјет за културу

1

Предсједник из реда одборника

НП- Милан Николић

2

Члан из реда одборника

СНСД Раденка Миросављевић

3

Члан из реда одборника

УС Миливоје Горановић

4

Члан из реда истакнутих радника у области културе

НП- Јелена Николић

5

Члан из реда истакнутих радника у области културе

ДЕМОС Дејан Боројевић

 

 1. Савјет за борачка и социјална питања

1

Предсједник из реда одборника

ДНС- Лазар Маринковић

2

Члан из реда одборника

СНСД Стефан Радић

3

Члан из реда одборника

ДЕМОС Милан Николић

4

Члан из реда других лица

СДС Саво Поповић

5

Члан из реда других лица

НП- Игњат Воћкић