Претрага

Подстицаји

Ред. бр.

Назив подстицаја

Врста

Циљ

Служба која спроводи процедуру

На снази од

1

Субвенције за ново запошљавање радника

Грант

Подстицање запошљавања незапослених лица у циљу смањења незапослености и стварање бољег пословног окружења

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

За сваку годину се доноси нови Правилник и Јавни позив

2

Субвенционисање трошкова набавке машина или опреме за предузетнике и правна лица

Грант

Подстицање и осавремењивање процеса производње, инвестирања у нова и савремена средства за рад и производњу

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

За сваку годину се доноси нови Правилник и Јавни позив

3

Субвенционисање трошкова стандардизације квалитета послованња

Грант

Подстицање и осавремењивање процеса производње, инвестирања у нове стандарде

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

За сваку годину се доноси нови Правилник и Јавни позив

4

Премија за производњу дувана у листу

Грант

Повећање производње дувана

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

По доношењу правилника

5

Премија за производњу поврћа,воћа, љековитог биља и гљива

Грант

Повећање производње воћа, поврћа, љековитог биља и гљива

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

По доношењу правилника

6

Подстицаји за производњу поврћа и цвијећа у заштићеном простору (у пластеницима и стакленицима)

Грант

Повећање производње поврћа и цвијећа у заштићеном простору

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

По доношењу правилника

7

Суфинансирање здравствене контроле поврћа и цвијећа

Грант

Повећање производње поврћа и цвијећа у заштићеном простору

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

По доношењу правилника

8

Премија за производњу товних свиња

Грант

Повећање производње сточних свиња

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

По доношењу правилника

9

Премија за производњу товних јунади

Грант

Повећање производње товних јунади

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

По доношењу правилника

10

Премија за узгој приплодних крмача

Грант

Повећање сточног фонда

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

По доношењу правилника

11

Премија на стеоне јунице

Грант

Повећање сточног фонда

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

По доношењу правилника

12

Регресирање трошкова вађења и анализе крви код музних крава и бикова

Грант

Развој сточарства

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

По доношењу правилника

13

Производња и узгој квалитетних приплодних оваца

Грант

Повећање сточног фонда

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

По доношењу правилника

14

Премија за производњу и узгој пчела

Грант

Повећање производње меда

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

По доношењу правилника

15

Подстицајна средства за производњу поврћа и цвијећа у заштићеном простору кроз набавку опреме за  пластеничку производњу

Грант

Повећање производње поврћа и цвијећа у заштићеном простору

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

По доношењу правилника

16

Подстицајна средства за реализацију заједничких пројеката Општине Шамац и невладиних хуманитарних организација

Грант

Повећање пољопривредне производње

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

По доношењу правилника

17

Унапређивање знања и вјештина у руралним подручјима

Грант

Повећање пољопривредне производње

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

По доношењу правилника

18

Ванредне помоћи у пољопривреди

Грант

Развој пољопривредне производње

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

По доношењу правилника