Pretraga

Služba za lokalni ekonomski razvoj

Načelnik Službe za lokalni ekonomski razvoj Jadranka Đukić rođena je 17.07.1959 godine u Šamcu.

Osnovnu i srednju školu završila je u Šamcu, a Ekonomski fakultet u Novom Sadu.

U periodu od 1984. do 2002. godine zaposlena u fabrici za proizvodnju automobilskog stakla „Uniglas“ u Šamcu od čega 10 godina na poslovima šefa komercijale, a u vrijeme otadžbinskog rata u istoj fabrici u radnoj obavezi sve do završetka rata.

Od 2002. do 2013. zaposlena u „Poštama srpske“ na poziciji kontrolora poslova.

Od 2013. do 2016. godine obavlja dužnost Načelnika odjeljenja za finansije u Opštini Šamac.

Od 2016. pa do imenovanja za Načelnka službe za lokalni ekonomski razvoj radi na poslovima Šefa kabineta načelnika opštine Šamac.

 

Udata i majka dva sina. +387 (0)54 611 650
 +387 (0)54 620 300
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


NADLEŽNOSTI:
Služba za lokalni ekonomski razvoj vrši stručne i upravne poslove iz nadležnosti Opštine koji se odnose na: izradu i sprovođenje strateških dokumenata privrednog razvoja opštine, pripremu i sprovođenje odluka, programa, planova i drugih akata koji se odnose na razvoj opštine, pripremu i učestvovanje u pripremi investicionih elaborata iz svoje nadležnosti, pripremu i realizaciju investicionih i donatorskih projekata iz oblasti privrednog razvoja, turizma, zaštite životne sredine, polјoprivrede i ruralnog razvoja, saradnje i koordinacije rada sa drugim organizacionim jedinicama Opštinske uprave po pitanjima investicija, donacija i razvoja, saradnje sa domaćim i međunarodnim investitorima i donatorima iz djelokruga svojih poslova, kao i druge poslove koji joj se posebnim aktom stavi u djelokrug rada.