Pretraga

Služba za društvene djelatnosti i poslove civilne zaštite

Načelnik Službe za društvene djelatnsti i poslove civilne zaštite Slobodan Stojić rođen je 03. septembra 1977. godine u Šamcu.

Osnovnu i srednju školu završio Šamcu, nakon čega je diplomirao na Pravnom fakultetu u Banja Luci,

Univerzitet Banja Luka i stekao zvanje diplomirani pravnik.

Po završetku fakulteta obavlјao poslove advokatskog pripravnika u privatnoj advokatskoj kancelariji.

Pravosudni ispit je položio pred Ministarstvom pravde Republike Srpske.

Afirmisao se obavlјajući advokatsku djelatnost u samostalnoj advokatskoj kancelarijiu Šamcu.

Oženjen,otac jednog dijeteta i sa porodicom živi u Šamcu.

 +387 (0) 54 620 700
 +387 (0) 54 620 300
 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

NADLEŽNOSTI:

Služba za društvene djelatnosti i poslove civilne zaštite vrši stručne i upravne poslove iz nadležnosti Opštine koji se odnose na: predškolsko i školsko vaspitanje i obrazovanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, nauku, kulturu, sport i fizičku kulturu, omladinsko organizovanje, natalitet i demografsku politiku, porodicu i zaštitu prava djece, humanitarne djelatnosti, nevladine organizacije, vjerska pitanja i druge poslove koji joj se posebnim aktom stavi u djelokrug rada, kao i poslove civilne zaštite, pripreme i sprovođenja mjera zaštite i spasavanja lјudi i materijalnih dobara od opasnosti izazvanih elementarnom nepogodom i drugom nesrećom, u skladu sa zakonom.