Pretraga

Služba za društvene djelatnosti i poslove civilne zaštite

Načelnik Službe za društvene djelatnosti i poslove civilne zaštite Mišo Dervenić
rođen je 14.03.1984.godine u Gradačcu.

Zvanje diplomiranog ekonomiste stekao na Ekonomskom fakultetu u Brčkom, Univerzitet Istočno Sarajevo.

Obavlјao funkciju direktora u firmi „Denis Parket“ D.o.o. Šamac.

U periodu od avgusta 2017. godine do septembra 2019. godine radio i  u Raiffeisen banci na poslovima unutrašnjeg i vanjskog platnog prometa.

Od oktobra 2019. g zaposlen u Adriatic osiguranju d.d. na poslovima zastupništva u osiguranju

 

 +387 (0) 54 620 700
 +387 (0) 54 620 300
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

NADLEŽNOSTI:

Služba za društvene djelatnosti i poslove civilne zaštite vrši stručne i upravne poslove iz nadležnosti Opštine koji se odnose na: predškolsko i školsko vaspitanje i obrazovanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, nauku, kulturu, sport i fizičku kulturu, omladinsko organizovanje, natalitet i demografsku politiku, porodicu i zaštitu prava djece, humanitarne djelatnosti, nevladine organizacije, vjerska pitanja i druge poslove koji joj se posebnim aktom stavi u djelokrug rada, kao i poslove civilne zaštite, pripreme i sprovođenja mjera zaštite i spasavanja lјudi i materijalnih dobara od opasnosti izazvanih elementarnom nepogodom i drugom nesrećom, u skladu sa zakonom.