Pretraga

Odjelјenje za opštu upravu

Načelnik Odjelјenja za opštu upravu Lepa Trivić rođena je 11. decembra 1981. godine u Republici Nјemačkoj.

Osnovno i srednje obrazovanje gimnazija opšti smjer stekla u Šamcu, nakon čega upisuje pravni fakultet i stiče zvanje diplomiranog pravnika.

Dana 01.10.2007. godine počinje sa pripravničkim stažom u JP ''Slobodna zona'' Šamac, nakon čega zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme, sve do 27.11.2016. godine, kada je imenovana za v.d. načelnika Odjelјenja za opštu upravu.

Dana 26.06.2013. godine položila pravosudni ispit pred komisijom Ministarstva pravde BiH.

 +387 (0) 54 620 280

 +387 (0) 54 620 300

 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

NADLEŽNOSTI:

Odjelјenje za opštu upravu vrši stručne i upravne poslove iz nadležnosti Opštine koji se odnose na: poslove građanskih stanja (matične knjige, državlјanstvo, lično ime i dr.), vođenje biračkih spiskova, poslove prijemne kancelarije, pisarnice, arhive, ovjeru potpisa, prepisa i rukopisa, izdavanje uvjerenja iz javnih registara koje vodi, izdavanje potvrda o činjenicama o kojima se ne vodi javna evidencija kada je na to zakonom ovlašćeno, poslove mjesnih zajednica, vođenje registra mjesnih zajednica, pružanje stručne i druge podrške i pomoći u radu Savjeta mjesnih zajednica, boračku i invalidsku zaštitu, zaštitu civilnih žrtava rata, održavanja, upravlјanja, obezbjeđenje i zaštitu objekata, opreme i druge imovine koju koristi opštinska uprava, tekuće nabavke opreme, osnovnih sredstava i potrošnog materijala, obezbjeđenje i održavanje telekomunikacionih i transportnih sredstava podrške, kao i druge poslove za potrebe organa opštine koji mu se stave u djelokrug rada.