Pretraga

Akti skupštine

Statut opštine Šamac

Poslovnik o radu Skupštine opštine Šamac

Program rada Skupštine opštine Šamac za 2017. godinu

Odluka o mjesnim zajednicama

Odluka o komunalnim djelatnostima i komunalnom redu

Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima i komunalnom redu

Odluka o komunalnim taksama

Odluka o dopuni Odluke o komunalnim taksama

Odluka o dopuni Odluke o komunalnim taksama

Odluka o dopuni Odluke o komunalnim taksama

Odluka o opštinskim administrativnim taksama

Odluka o dopuni Odluke o opštinskim administrativnim taksama

Odluka o izmjeni Odluke o opštinskim administrativnim taksama

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o opštinskim administrativnim taksama

Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka o uvođenju posebne opštinske takse za obezbjeđenje sredstava za opremanje i razvoj Profesionalne vatrogasne jedinice Šamac i za razvoj vatrogastva na području opštine Šamac

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvođenju posebne opštinske takse za obezbjeđivanje sredstava za otpremanje i razvoj Profesionalne vatrogasne jedinice Šamac i za razvoj vatrogastva na području Opštine Šamac

Odluka o odborničkom dodatku i naknadi za rad u radnim tijelima Skupštine opštine Šamac

Odluka o izmjeni Odluke o odborničkom dodatku i naknadi za rad u radnim tijelima Skupštine opštine Šamac

Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja na području opštine Šamac

Odluka o formiranju štaba za vanredne situacije

Odluka o groblјima i pogrebnoj djelatnosti

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o groblјima i pogrebnoj djelatnosti

Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga korištenja vode i kanalizacije

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o posebnim uslugama i naknadama za poslove iz oblasti opšte uprave

Odluka o nagradama i priznanjima opštine Šamac

Odluka o dopuni Odluke o nagradama i priznanjima opštine Šamac

Odluka o Procjeni ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća na području opštine Šamac

Procjena ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća na području opštine Šamac

Odluka o razvrstavanju, upravlјanju i zaštiti lokalnih puteva i ulica u naselјu na području opštine Šamac

Odluka o dopuni Odluke o razvrstavanju, upravlјanju i zaštiti lokalnih puteva i ulica u naselјu na području opštine Šamac

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o razvrstavanju, upravlјanju i zaštiti lokalnih puteva i ulica u naselјu na području opštine Šamac

Odluka o proširenom obimu prava porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida sa područja opštine Šamac

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proširenom obimu prava porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida sa područja opštine Šamac

Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama

Odluka o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija (udruženja i fondacija) po LOD metodologiji

Odluka o usvajanju Budžeta opštine Šamac za 2017. godinu

Odluka o izvršenju budžeta opštine Šamac za 2017. godinu

Odluka o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području opštine Šamac u 2017. godini

Odluka o visini vrijednosti nepokretnosti na teritoriji opštine Šamac po zonama za potrebe utvrđivanja poreza na nepokretnosti u 2017. godini

Odluka o bezbjednosti saobraćaja na putevima opštine Šamac

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o bezbjednosti saobraćaja na putevima opštine Šamac

Odluka o izmjeni Odluke o bezbjednosti saobraćaja na putevima opštine Šamac

Odluka o zboru građana

Odluka o javnim raspravama

Odluka o odborničkoj legitimaciji

Odluka o određivanju radnog vremena u ugostitelјskim objektima na području opštine Šamac

Odluka o donošenju Prostornog plana opštine Šamac 2013 - 2033

Prostorni plan opštine Šamac 2013 - 2033

Odluka o javnim parkiralištima

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Cjenovnika komunalnih usluga