Стратегија локалног економског развоја општине Шамац 2011-2020

Стратегија локалног економског развоја општине Шамац 2011-2020 године

 

Development Strategy Samac - Englich language