Претрага

Бара Тишина ускоро заштићено подручје

У Шамцу је одржан радни састанак у склопу пројекта Инвентаризација и успостављање мониторинга биодиверзитета с циљем заштите баре Тишина у плавном подручју ријеке Саве, на којем су презентоване досадашње активности на реализацији овог пројекта.

Координатор пројекта Јовица Сјеничић каже да је циљ коначно добијање правног статуса баре Тишина, код Шамца, а пројекат финансира Euro natur уз помоћ још двије европске организације за заштиту природе, у укупној вриједности од 12.000 КМ.


Сјеничић каже да је више од 90 одсто активности завршено и да је бара Тишина једна од посљедњих, ако не и једина мочвара овог типа у континенталном региону БиХ.
Она заслужују правну заштиту и имплементацију неких активних мјера управљања с циљем очувања повољног статуса за све типичне барске врсте флоре и фауне које ту обитавају и унапређење њиховог стања, каже Сјеничић.
Он додаје да су овим пројектом почела промоција у екотуристичком смислу, израда брошура које ће моћи сви да користе и имплементација свих резултата пројекта у планске документе, попут просторног плана општине Шамац који је у изради и плана заштите природе општине Шамац који тек треба да се ради.

На бари Тишина регистровано је око 110 врста птица, око 20 врста водоземца и гмизаваца и између 17 и 20 врста риба. Од 110 врста значајне су популације одређених врста чапљи, међународно угрожених врста патака и значајна колонија мочварне чигре, каже Сјеничић.


Начелник Одјељења за заштиту природе при Републичком заводу за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Драган Ковачевић каже да је бара Тишина једино природно континентално мочварно станиште у Републици Српској и да је то важно.

Важно је због свега онога што смо ми кроз наше истраживање од 2011. до 2013. године приликом рада на терену установили када су у питању врсте и станишта на овом терену. Значајно нам је да је локална заједница заинтересована за очување оваквих подручја, каже Ковачевић.

Он је додао да ће Завод у оквиру својих надлежности, у сарадњи са локалном заједницом, одрадити дио посла, а то је израда студије заштите са утврђивањем граница и предлагање мјера које су неопходне.

Завод ће упутити студију заштите у процедуру за успостављање подручја заштићеним, рекао је Ковачевић.

Светлана Павловић, дипл. журналиста