Претрага

Водостаји

Ријека Босна

Ријека Сава

Мјерна станица ШАМАЦ

Мјерна станица СВИЛАЈ

датум и вријеме

водостај (cm)

датум и вријеме

водостај (cm)

26.05.2016   11:00

346,00

26.05.2016   11:00

108,81

 

 

Мјерна станица МАГЛАЈ

Мјерна станица ГРЕБНИЦЕ

датум и вријеме

водостај (cm)

датум и вријеме

водостај (cm)

26.05.2016   11:00

67,00

26.05.2016   11:00

403,36